krakowairport.pl

Wyniki 10. edycji konkursu grantowego

W tym roku instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz mieszkańców gmin Liszki i  Zabierzów złożyły do konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów” 39 wniosków o dofinansowanie swoich projektów.


Spośród nich wyłoniono aż 17 inicjatyw, które otrzymają wsparcie finansowe Kraków Airport. Komisja konkursowa, w skład której weszli również przedstawiciele gmin Liszki i Zabierzów, oceniała m.in. nowatorstwo, społeczne znaczenie projektów oraz trwałość rezultatów.


Laureatami 10. edycji konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów” zostali:
1.    Ochotnicza Straż Pożarna w Mnikowie – projekt „Strażacka walka z żywiołem, czyli zakup motopompy pływającej”
2.    Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorzanach – projekt „Czyste powietrze! - zakup wentylatora oddymiającego mgłowego dla OSP w Jeziorzanach”
3.    Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach – projekt „Rękodzieło z polotem"
4.    Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie – projekt „Pracownia marzeń”
5.    Lisiecki Klub Seniora – projekt „Senior aktywny lokalnie”
6.    Ochotnicza Straż Pożarna w Kryspinowie – projekt „Zakup sprzętu do działań ratowniczych na lodzie”
7.    Ochotnicza Straż Pożarna w Balicach – projekt „Wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego”
8.    Ochotnicza Straż Pożarna w Rząsce – projekt „zakup aparatów powietrznych wraz z czujnikami bezruchu”
9.    Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Grot" – projekt „Szukamy następców naszych mistrzów”
10.    Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne "Kuźnia" – projekt „Ocalić od zapomnienia”
11.    Oświatowe Towarzystwo Integracyjne w Radwanowicach – projekt „Perspektywa różna bywa"
12.    Fundacja Wspólnota Nadziei – projekt „Dzień Farmera - piknik integracyjny na Farmie Życia w Więckowicach”
13.    Sołectwo Kochanów – projekt „Dzień dziecka i piknik rodzinny”
14.    Ochotnicza Straż Pożarna JKSRG w Zabierzowie – projekt „Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych jako wyposażenia osobistego strażaków”
15.    Ochotnicza Straż Pożarna RP w Radwanowicach – projekt „90-lecie OSP w Radwanowicach
16.    Fundacja im. Brata Alberta – projekt „Anioły św. Brata Alberta - spotkania ze sztuką”
17.    Ochotnicza Straż Pożarna w Nielepicach – projekt ”Doposażenie w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowanie”

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom jubileuszowej 10. edycji konkursu „Wspieramy Sąsiadów”! Skontaktujemy się z Państwem indywidualnie.