krakowairport.pl

10. jubileuszowa edycja konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów”

Publish date

18.04

2018

Kraków Airport ogłasza kolejną edycję konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów, polegającego na finansowym wsparciu lokalnych inicjatyw, skierowanych do mieszkańców gmin Liszki i Zabierzów.

 

Do konkursu można zgłaszać projekty, które inicjują lub umacniają już istniejącą współpracę mieszkańców i służą rozwojowi lokalnej społeczności w zakresie: edukacji, bezpieczeństwa, dziedzictwa historycznego, rozwoju kultury i sztuki, ochrony środowiska naturalnego, ekologii, upowszechniania rekreacji, kultury fizycznej i sportu, innowacji, czy ochrony i promocji zdrowia.


Wnioski konkursowe należy składać do 18 maja 2018 r.


Przy wyborze projektów do realizacji lotnisko kieruje się kryteriami określonymi w regulaminie konkursu, w tym m.in. potrzebami lokalnej społeczności, celowością realizacji projektu, innowacyjnością, liczbą beneficjentów, tworzeniem partnerstw wokół projektów, trwałością rezultatów. Regulamin konkursowy jest corocznie modyfikowany, uwzględniając zachodzące zmiany w działalności społecznej, zwiększanie się liczby podmiotów zainteresowanych konkursem, a przede wszystkim uwagi i sugestie uczestników konkursu.

 

Zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie zapraszamy na stronę konkursu, gdzie znajdują się dokumenty konkursowe oraz wszelkie niezbędne informacje, w tym lista najczęściej zadawanych pytań tzw. baza wiedzy o konkursie.


O konkursie grantowym "Wspieramy Sąsiadów"

 

Konkurs grantowy "Wspieramy Sąsiadów" został zainicjowany przez Kraków Airport w 2010 roku. Powstał z myślą o mieszkańcach gmin sąsiadujących bezpośrednio z portem. Dotychczas odbyło się dziewięć edycji konkursu, w których dofinansowano 132 projekty (83 projekty z gminy Zabierzów oraz 49 projektów z gminy Liszki). Przy realizacji lokalnych inicjatyw zaangażowało się już ponad 800 wolontariuszy.

 

Co roku dzięki pomysłowości mieszkańców oraz przy finansowym wsparciu Kraków Airport realizowanych jest kilkanaście przedsięwzięć, które przyczyniają się do integracji lokalnej społeczności, wpływają na rozwój kultury, edukacji i sportu. W ten sposób powstało wiele nowych placów zabaw, doposażono lokalne ochotnicze straże pożarne w sprzęt ratujący życie, dofinansowano sprzęt komputerowy oraz dodatkowe lekcje języków obcych w okolicznych szkołach, zorganizowano zajęcia dla seniorów. Projekty zrealizowane w ramach wszystkich dotychczasowych edycji konkursu można obejrzeć na interaktywnej mapie zaangażowania tzw. mapie grantów, która od zeszłego roku dostępna jest na stronie lotniska. Mapa jest systematycznie aktualizowana o kolejne zakończone inicjatywy.


Konkurs grantowy „Wspieramy Sąsiadów” jest bardzo pozytywnie odbierany przez lokalne instytucje i organizacje pozarządowe. W tym roku flagowy program Kraków Airport został po raz piąty doceniony w Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki” w kategorii projektów długoterminowych w obszarze zaangażowanie społeczne i rozwój lokalnej społeczności. Więcej na temat praktyk Kraków Airport wyróżnionych w Raporcie tutaj.