krakowairport.pl

Dostawa wyposażenia stanowisk odpraw pasażerów w urządzenia i system samodzielnego nadawania bagażu (system BagDrop) wraz z usługą na okres 36 miesięcy na rzecz Kraków Airport.

20.12.2018 r. zamieszczono edytowalne wersje SIWZ wraz z załącznikami oraz Ogłoszenia o zamówieniu.

UWAGA!!! 02.01.2019 r. zamieszczono odpowiedź na pytanie Wykonawcy. Szczegóły w pliku po prawej stronie.

UWAGA!!! 09.01.2019 r. zamieszczono odpowiedź na pytania Wykonawcy. Szczegóły w pliku po prawej stronie.

UWAGA!!! 25.01.2019 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w pliku po prawej stronie.

Wyznaczono nowy termin składania ofert, który upływa 15.02.2019 r. o godz. 11.00.

UWAGA!!! 04.02.2019 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w pliku po prawej stronie.

UWAGA!!! 13.02.2019 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w pliku po prawej stronie.

Wyznaczono nowy termin składania ofert, który upływa 28.02.2019 r. o godz. 11.00.

UWAGA!!! Wyznaczono nowy termin składania ofert, który upływa 15.03.2019 r. o godz. 11.00.

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia 01.04.2019r. do godz. 11.00

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia 05.04.2019r. do godz. 11.00

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia 12.04.2019r. do godz. 11.00

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia 24.04.2019r. do godz. 11.00

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert. Oferty nalezy składać do dnia 15.05.2019r. do godz. 11.00

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert. Oferty nalezy składać do dnia 22.05.2019r. do godz. 11.00

UWAGA!!! 16.05.2019 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz nowy wzór umowy. Szczegóły w plikach po prawej stronie.