krakowairport.pl

POSTĘPOWANIE OFERTOWE NA NAJEM POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH W TERMINALU PASAŻERSKIM W MIĘDZYNARODOWYM PORCIE LOTNICZYM IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW – BALICE SP. Z O.O. DZIAŁALNOŚĆ „KANTOROWA” ZNAK: MPL/PH/HP/620/3/19

 Komunikat o wyłonieniu Oferenta


Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego na najem powierzchni komercyjnych w nowym terminalu pasażerskim w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o. (znak: MPL/PH/HP/620/3/19) wybrano następującą ofertę:


CURRENCY EXPRESS SP. ZO.O.
al. Jerozolimskie 91 lok. 202
02-001 Warszawa

Ilość przyznanych punktów – 100,00