BUSINESS NEWS
Fitch: Małopolska jest stabilna finansowo
Agencja Fitch Ratings potwierdziła mocne ratingi Małopolski. Dla zadłużenia w walucie zagranicznej region oceniono na poziomie „A-”, dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „A”, a długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Jak poinformował Fitch, potwierdzenie ratingów jest odzwierciedleniem mocnych wyników operacyjnych i budżetowych Małopolski, które wynikają z dobrego zarządzania strategicznego i finansowego. Ratingi biorą pod uwagę także umiarkowane zadłużenie, mocne wskaźniki długu i dobrą płynność finansową. Znaczenie ma tu również ryzyko pośrednie, wynikające z sektora ochrony zdrowia, który może wymagać wsparcia finansowego ze strony województwa. Zgodnie z budżetem na 2015 r. sejmik województwa będzie miał 1,072 mld zł dochodów i wydatki na poziomie 1,183 mld zł. Na inwestycje przeznaczone zostanie 450 mln zł.
BUSINESS NEWS
Szerokopasmowy 
Internet
Wybudowano i odebrano już blisko 800 km światłowodów, a kolejne 200 km jest w trakcie budowy. Docelowo Małopolska Sieć Szerokopasmowa będzie liczyć ponad 1250 km. Zakończenie projektu planowane jest na listopad. Dla beneficjentów projekt zostanie udostępniony w grudniu. Zmiany na lepsze odczują wszyscy, zarówno mieszkańcy i przedsiębiorcy, jak i urzędy. Z Internetu dzięki MSS korzystać będzie ok. 645 tys. gospodarstw domowych oraz 2,5 tys. podmiotów administracji publicznej. Koszt całkowity projektu to ponad 190 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to blisko 64 mln zł.
„Europejski Region Przedsiębiorczości 2016”
Europejski Komitet Regionów (KR) przyznał Małopolsce tytuł „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016” za „najbardziej przyszłościową wizję rozwoju przedsiębiorczości w Europie”. W tym roku, poza polskim regionem, wyróżnione zostały także włoska Lombardia i szkockie Glasgow. Konkurs organizowany jest przez KR od pięciu lat. Jurorzy docenili Małopolskę za koncentrowanie się na wspieraniu tzw. inteligentnej specjalizacji. Analizy, prowadzone przez samorząd województwa, pozwoliły ustalić, że region ma największy potencjał rozwoju w sektorze IT, biotechnologii i budownictwie energetycznym. Rozwijane będą także silne gałęzie gospodarki Małopolski, tj. sektor chemii, przemysł metalurgiczny i maszynowy.
Projekt „Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu Lotniczego w Krakowie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Nowy terminal – nowe możliwości Pasażerowie zarówno lotów krajowych, jak i międzynarodowych mogą korzystać z nowej części terminalu pasażerskiego Kraków Airport. Budowa nowej części terminalu trwała dwa lata. Oddanie obiektu kończy pierwszy, kluczowy etap inwestycji Landside, obejmującej rozbudowę i modernizację terminalu pasażerskiego, przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz budowę przystanku kolejowego wraz z kładką łączącą go z terminalem. Na poziomie 0 nowej części terminalu znajdują się: przestronna sala odbioru bagażu rejestrowanego z trzema karuzelami, strefa ogólnodostępna, gdzie można oczekiwać na przylatujących bliskich, Visitor’s Centre – wspólny punkt informacji lotniskowej oraz informacji miejskiej InfoKraków. Na poziomie +1, na który prowadzą schody ruchome, ruchomy chodnik lub jedna z 15 wind, znajdują się: scentralizowana strefa kontroli bezpieczeństwa, 11 poczekalni odlotowych dla kierunków Schengen i Non-Schengen, dwie wieże przyrękawowe, strefa komercyjna (restauracje, sklepy) oraz salon Business Lounge. Obecnie dostępny jest jeden rękaw do obsługi ruchu Non-Schengen. Do końca roku zostaną zamontowane kolejne dwa rękawy. Charakterystycznym elementem nowego obiektu jest frontowa część terminalu w formie szklanego odwróconego pryzmatu. Obiekt jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności osób z dysfunkcją ruchu i poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz posiadają udogodnienia dla rodziców z małymi dziećmi. Integralną częścią rozbudowanego obiektu jest kładka, która tworzy bezpośrednie, kryte przejście z terminalu do garażu wielopoziomowego oraz do przystanku kolejowego. Autorem projektu terminalu oraz przystanku jest firma Apa Czech Duliński Wróbel Agencja Projektowa Architektura. Równocześnie z budową terminalu prowadzona była modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego. W jej ramach został przebudowany główny wjazd na teren portu z kierunku wschodniego. Przed nową i starą częścią terminalu znajdują się strefy kiss&fly, gdzie można bez opłat zatrzymać się na kilka minut.