krakowairport.pl

Opłaty lotniskowe

Kraków Airport informuje, iż zgodnie z ustawą Prawo lotnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie opłat lotniskowych, po przeprowadzonych konsultacjach, z dniem 21 grudnia 2019 roku weszły w życie zmiany w Taryfie opłat lotniskowych (zmiana Zniżek od opłat lotniskowych).

 

Kontakt