krakowairport.pl

1. edycja konkursu grantowego "Blisko lotniska"

Data Publikacji

06.03

2018

Do 12 kwietnia 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych 
w sołectwach położonych najbliżej Kraków Airport.

Nowy konkurs grantowy „Blisko lotniska” zakłada dofinansowanie, w wysokości do 30 tys. zł dla projektów służących mieszkańcom: Aleksandrowic, Balic, Rząski, Szczyglic, Cholerzyna, Chrosnej, Mnikowa i Morawicy. To już drugi program Kraków Airport skierowany do mieszkańców sąsiadujących gmin. Kraków Airport jest jedynym lotniskiem w Polsce, które wprowadziło programy grantowe dla mieszkańców.


Celem nowego konkursu grantowego jest dofinansowanie projektów infrastrukturalnych, które zakładają zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz nadanie jej określonych, trwałych cech funkcjonalnych. Projekty mogą dotyczyć także: zakupu maszyn, urządzeń, pojazdów, które będą służyły lokalnej społeczności sołectw położonych najbliżej krakowskiego portu lotniczego. Do jury komisji konkursowej – na wniosek mieszkańców – zaproszono przedstawicieli Gminy Zabierzów i Liszki.


Wnioski konkursowe można zgłaszać do 12 kwietnia 2018 r. Więcej informacji na temat konkursu grantowego na stronie www.krakowairport.pl/granty.


Nowy konkurs grantowy „Blisko lotniska”, a także kontynuowany od 2009 r. konkurs grantowy „Wspieramy Sąsiadów” to znaczące, ale nie jedyne formy zaangażowania społecznego Kraków Airport. Więcej informacji na ten temat na stronie lotniska w zakładce bit.ly/SpolecznaOdpowiedzialnosc