krakowairport.pl

Nadzór właścicielski

 

Główni udziałowcy
Udziałowiec
Liczba posiadanych
udziałów
Wartość posiadanych
udziałów (PLN)
Wielkość posiadanych
udziałów w %
PP "Porty Lotnicze"
154 264
77 132 000
76,19%
Województwo Małopolskie
46 012
23 006 000
22,73%
Gmina m. Kraków
2 104
1 052 000
1,04%
Gmina Zabierzów
84
42 000
0,04%
Razem
202 464
101 232 000
100,00%