krakowairport.pl

Ogłoszenie 10. edycji konkursu grantowego

Kraków Airport ogłasza kolejną edycję konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów, polegającego na finansowym wsparciu lokalnych inicjatyw, skierowanych do mieszkańców gmin Liszki i Zabierzów.

 

Do konkursu można zgłaszać projekty, które inicjują lub umacniają już istniejącą współpracę mieszkańców i służą rozwojowi lokalnej społeczności w zakresie: edukacji, bezpieczeństwa, dziedzictwa historycznego, rozwoju kultury i sztuki, ochrony środowiska naturalnego, ekologii, upowszechniania rekreacji, kultury fizycznej i sportu, innowacji, czy ochrony i promocji zdrowia.


Dokumenty konkursowe (wniosek, regulamin oraz formularz sprawozdania końcowego) znajdują się po prawej stronie.

 BAZA WIEDZY O KONKURSIE

Aby ułatwić wnioskodawcom udział w konkursie przygotowaliśmy listę najczęściej zadawanych pytań w poprzednich edycjach konkursu. Mamy nadzieję, że doświadczenia innych wnioskodawców pozwolą rozwiać wszelkie wątpliwości.

1.    Kto może brać udział w Konkursie?

W Konkursie mogą wziąć udział:
a)    instytucje publiczne powoływane przez jednostki samorządu terytorialnego (szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, muzea, itp.),
b)    organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (fundacje lub stowarzyszenia zarejestrowane w KRS),
c)    grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub lokalna instytucja publiczna posiadająca osobowość prawną lub dysponująca stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań (szkoła, dom kultury, biblioteka, klub sportowy, itp.),
d)    sołectwa.

Uwaga! Warunkami koniecznymi do spełnienia przez ww. organizacje i instytucje jest posiadanie siedziby w gminie Zabierzów lub Liszki oraz zaplanowanie projektu, który będzie realizowany na terenie tych gmin.

2.    Do kiedy można składać wnioski do 10. edycji konkursu „Wspieramy Sąsiadów”?
 
Wnioski można składać do 18 maja 2018 r.

3.    Do kiedy należy rozliczyć dofinansowany projekt?

Rozliczenie projektu należy złożyć na formularzu rozliczenia (dostępny po prawej stronie) nie później niż 30 dni od daty zakończenia projektu lub do 31 stycznia 2019 r. Wyjątkiem są projekty dotyczące dofinansowania zajęć edukacyjnych dla młodzieży, które będą mogły zostać rozliczone w dwóch etapach: po zakończeniu pierwszego semestru oraz po zakończeniu drugiego semestru roku szkolnego 2018/2019.

4.    O jaką kwotę dofinansowania można się ubiegać?

 
Zgodnie z regulaminem nie jest określona maksymalna ani minimalna kwota dofinansowania projektu. Kraków Airport może także przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez organizację.

5.    Czy do wniosków o granty obowiązują konkretne druki?

Tak. Zarówno wniosek konkursowy jak i rozliczenie dofinansowanego projektu, składa się na formularzach przygotowanych przez Kraków Airport. Dokumenty dostępne są w tabeli po prawej stronie. Prosimy o składanie wniosków na aktualnych formularzach.

6.    W jakiej formie składa się wnioski?

Wnioski należy wypełniać komputerowo na formularzu dostępnym na niniejszej stronie. Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: granty@krakowairport.pl oraz za pomocą tradycyjnej poczty przesyłając oryginał wniosku na adres: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o., ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice z dopiskiem: „Wspieramy Sąsiadów” (oba sposoby doręczenia muszą być spełnione łącznie).

7.    Na jaki adres przesłać wniosek w wersji papierowej?

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o.
ul. Kpt. M. Medweckiego 1
32-083 Balice
(z dopiskiem: „Wspieramy Sąsiadów”)

8.    Kiedy będą znane wyniki konkursu?

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej 08 czerwca 2018 r. Z laureatami konkursu skontaktujemy się indywidualnie.

9.    Jaki jest czas na realizację dofinansowanego projektu?

Projekt należy realizować zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku konkursowym. Wszystkie projekty powinny być zrealizowane do 31 grudnia 2018 r. Wyjątkiem  są projekty dotyczące dofinansowania zajęć edukacyjnych dla młodzieży, realizowane w roku szkolnym 2018/2019.

10.    W jaki sposób są przekazywane przyznane dotacje?

Dotacje są przekazywane na konto bankowe organizacji lub instytucji po podpisaniu umowy określającej przeznaczenie i warunki korzystania z przekazanych środków finansowych oraz terminy i wymagania dotyczące składania sprawozdań merytorycznych i finansowych.

11.    Czy laureaci poprzednich edycji mogą brać udział w tegorocznej edycji Konkursu?

Tak.

12.    Czy dana organizacja może złożyć więcej niż jeden projekt?

Tak.

STAŁY KONTAKT I WSPARCIE

Jeśli nie znaleźli Państwo powyżej odpowiedzi na swoje pytania, jesteśmy do dyspozycji! Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: granty@krakowairport.pl – odpowiemy niezwłocznie.