krakowairport.pl

Wyniki 9. edycji - 2017

Kraków Airport po raz kolejny dofinansował najciekawsze inicjatywy lokalne, skierowane do mieszkańców gmin Liszki i Zabierzów.

 
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono aż 71 wniosków grantowych, z których wyłoniono 11 zwycięskich inicjatyw lokalnych. Komisja konkursowa – w skład której po raz pierwszy w tym roku weszli przedstawiciele gmin Liszki i Zabierzów – oceniała m.in. dotychczasowe doświadczenie organizacji, sposób promocji Kraków Airport, wkład własny, ale przede wszystkim społeczne znaczenie projektów, uwzględnienie potrzeb lokalnej społeczności, ich nowatorstwo czy trwałość rezultatów.
 
 • Laureatami 9. edycji konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów” zostali: 
 1. Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie – „Zakup aparatury nagłaśniającej dla OSR w Zabierzowie”
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Balicach – „Strzał Życia” (zakup nowego automatycznego defibrylatora zewnętrznego LIFEPACK CR+)
 3. Fundacja Wspólnota Nadziei – „Dzień Farmera – Piknik Integracyjny na Farmie Życia w Więckowicach”
 4. Stowarzyszenie Kryspinów – „Budowa placu zabaw z częścią rekreacyjną dla mieszkańców w miejscowości Kryspinów – etap I”
 5. Fundacja im. Brata Alberta – „Siłownia zewnętrzna na 30-lecie Fundacji im. Brata Alberta”
 6. Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Rząsce “Na 6+” – „Muzyka. Lubię to!” (zakup instrumentu muzycznego)
 7. Zespół Szkół w Rząsce – „OdLOTowa dwujęzyczność” (dodatkowe zajęcia językowe)
 8. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Józefa w Kaszowie – „Szkoła z poLOTem - Wasza pomoc – wspólna korzyść  – lepsza przyszłość” (doposażenie placu zabaw w zieloną klasę)
 9. Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Mieczysława Medweckiego w Morawicy – "Nauka języków - dobry start w przyszłość" (nowoczesna pracownia językowa w nowym budynku szkoły)
 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Kryspinowie – Zakup motopompy szlamowej dla OSP Kryspinów 
 11. Sołectwo Brzoskwinia – „Dolinka Brzoskwinki – strefa aktywności i wypoczynku”

 

Niezależnie od listy laureatów konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów”, w ramach pilotażu planowanego przez port programu skierowanego do 8 sołectw znajdujących się najbliżej lotniska (dotyczy sołectw: Rząska, Szczyglice, Balice, Aleksandrowice, Chrosna, Morawica, Cholerzyn, Mników), Zarząd Kraków Airport postanowił w tym roku dodatkowo dofinansować 7 projektów inwestycyjnych. Projekty zostały wyłonione spośród wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów”. 

 

 • Projekty dofinansowane w ramach pilotażu programu dla 8 sołectw położonych najbliżej lotniska:
 1. Stowarzyszenie Rozwoju Szczyglic INTEGRACJA – "Budowa skweru przy Domu Ludowym w Szczyglicach"
 2. Sołectwo Aleksandrowice – "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rozbudowa monitoringu w Aleksandrowicach"
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Morawicy – "Zakończenie realizacji budowy remizy dla OSP w Morawicy"
 4. Sołectwo Morawica – „ Bezpieczna Morawica – Bezpieczni Mieszkańcy” (monitoring wizyjny)
 5. Stowarzyszenie Nasz Cholerzyn – „Bezpieczny Cholerzyn – Aktywne przejście dla pieszych”
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach i Rada Rodziców przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Balicach – „Parasolka – zakup i montaż żaluzji w oknach sali gimnastycznej”
 7. Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” Społeczny Komitet przy Gimnazjum w Mnikowie –"Kącik Dydaktyczny przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym"

Mamy nadzieję, że projekty o podobnym charakterze zostaną złożone przez przedstawicieli lokalnych społeczności Chrosnej i Rząski w kolejnych edycjach programów.

 
Serdecznie gratulujemy wszystkim tegorocznym Laureatom! Skontaktujemy się z Państwem indywidualnie.
 
 • Wolontariat kompetencyjny
Dodatkowo dla wszystkich wnioskodawców tegorocznej edycji konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów”, Kraków Airport oferuje pomoc w poszukiwaniu środków z innych ogólnodostępnych funduszy (np. środki unijne, programy grantowe, itp.). Działania te zostaną przeprowadzone przez pracowników portu w ramach wolontariatu kompetencyjnego. Więcej informacji na ten temat udziela dział PR (kontakt granty@krakowairport.pl). 
 
***
 
Społeczna odpowiedzialność Kraków Airport doceniana jest przez ekspertów z dziedziny CSR. W tegorocznej, 15. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, po raz czwarty z rzędu wyróżniono konkurs grantowy "Wspieramy Sąsiadów". W maju tego roku krakowskie lotnisko znalazło się w kryształowej kategorii Rankingu Odpowiedzialnych Firm, publikowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.