krakowairport.pl

O konkursie

Od 2010 roku, by zapewnić wysokie standardy współpracy z sąsiednimi gminami i wspierać najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy, realizowany jest konkurs grantowy „Wspieramy Sąsiadów”. W tym czasie odbyło się dziewięć edycji konkursu, podczas których dofinansowanie otrzymało ponad 130 projektów.

Konkurs powstał z myślą o organizacjach pozarządowych, lokalnych instytucjach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek na rzecz polepszenia warunków życia tych społeczności. W konkursie mogą wziąć udział organizacje i instytucje, które mają siedzibę w gminach Zabierzów lub Liszki, a zaplanowany projekt będą realizować na terenie tych gmin.

Realizowane dzięki wsparciu Kraków Airport przedsięwzięcia przyczyniają się do integracji lokalnej społeczności, wpływają na rozwój kultury, edukacji i sportu. Co roku przyjmowane są projekty z obszarów: edukacja, kultura i dziedzictwo historyczne, ekologia, budowanie lokalnych społeczności, promocja zdrowia, bezpieczeństwo, podnoszenie atrakcyjności turystycznej oraz upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, mają jasno określony cel oraz mierzalne rezultaty, służą całej społeczności, są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego (samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych). Komisja Kraków Airport wybiera projekty w oparciu o kryteria zawarte w regulaminie. Ważne są celowość realizacji projektu, innowacyjność, liczba beneficjentów, umiejętność budowania partnerstw wokół projektów, trwałość rezultatów, społeczne znaczenie projektu oraz sposób promocji Kraków Airport.

Regulamin oraz ankieta konkursowa są corocznie modyfikowane, uwzględniając zachodzące zmiany w działalności społecznej, zwiększanie się liczby podmiotów zainteresowanych konkursem, a także uwagi i sugestie uczestników konkursu. Konkurs realizowany jest raz w roku. Informacja o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń do konkursu publikowana jest na stronie Kraków Airport, na portalach lotniska w mediach społecznościowych oraz za pośrednictwem mediów lokalnych.

Wieloletnie zaangażowanie naszej firmy w działania społecznie odpowiedzialne zostało czterokrotnie docenione w kategorii projektów długoterminowych w raporcie dobrych praktyk z zakresu CSR podejmowanych przez polski biznes, wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.