krakowairport.pl

Analizy techniczne

  • Koncepcje nowej drogi startowej

Celem realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej drogi startowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą jest zapewnienie możliwości wykonywania operacji startów i lądowań w Kraków Airport. Proces wyboru wariantów do analiz był prowadzony w taki sposób, by wyłonić warianty racjonalne, które z jednej strony charakteryzują się odpowiednimi parametrami technicznymi (długość, orientacja, geometria i nośność nawierzchni), ale też zostały najlepiej ocenione w zakresie parametrów jakościowych (oddziaływanie na ludzi, środowisko przeszkodowe, wykorzystanie istniejącej infrastruktury, koszt inwestycji). Istotnym kryterium było utrzymanie operacyjności lotniska podczas procesu inwestycyjnego i brak konieczności długoterminowego zamykania go, aby nie spowodować odcięcia aglomeracji krakowskiej od dostępu do transportu lotniczego.


Ostatecznie do analiz środowiskowych zostały przedstawione dwa warianty nowej drogi startowej: wariant północny – proponowany przez Kraków Airport, będący jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska oraz wariant centralny – racjonalny wariant alternatywny.

 

  

Wariant północny jest nieznaczną modyfikacją położenia obecnej drogi startowej. Zakłada, że oś nowej drogi startowej względem drogi istniejącej będzie odchylona o około 4,7º w kierunku północno-wschodnim, a nowa droga startowa stykać się będzie z istniejącą w jej zachodnim krańcu. Wariant ten jest proponowany przez Kraków Airport, ponieważ najlepiej łączy względy ekonomiczne lotniska z interesem mieszkańców.

 


Wariant centralny zakłada budowę drogi startowej o orientacji ukośnej, przecinającej istniejącą drogę startową (odchylenie o około 17° względem obecnego przebiegu drogi startowej).

 

  • Nowoczesny pas dostosowany do potrzeb

Określenie długości nowej drogi startowej wiązało się przede wszystkim z faktem, że Kraków Airport jest docelowym portem lotniczym (a nie portem przesiadkowym), a jego strategia rozwoju uwzględnia rozwój połączeń transatlantyckich. W związku z tym długość drogi startowej została określona dla potrzeb m.in. samolotu Boeing 787 (Dreamliner), jednego z najnowocześniejszych samolotów obsługujących połączenia na tych trasach.

 

  • Prezentacje dotyczące nowej drogi startowej:

 

prezentacja - cz. 1     prezentacja - cz. 2