krakowairport.pl

Postój krótkoterminowy

 

Na terenie Kraków Airport obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania pojazdów, o ile odpowiednie znaki nie informują inaczej. Zabrania się parkowania w miejscach innych niż wyznaczone.
 

Postój krótkoterminowy - strefa "Kiss & Fly"

- postój do 10 minut bezpłatny, następnie opłata 10,00 zł za każde rozpoczęte 10 minut
- możliwe wyłącznie wysadzanie/zabieranie pasażerów

- lokalizacja przy głównej drodze dojazdowej do terminalu pasażerskiego
- w centralnej części znajdują się dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych
- bezwzględnie zabrania się kierującym oddalania się od pojazdu
- dłuższy postój/parkowanie możliwe na parkingu wielopoziomowym (P1) lub terenowych (P2/P3)

 

 

Więcej informacji na temat zasad parkowania