krakowairport.pl

Czy osoby witające podlegają dodatkowym opłatom?

Dwie osoby witające lub żegnające nie podlegają opłacie. Kolejne osoby witające są dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem.