krakowairport.pl

Hlavná batožina

Letecké spoločnosti uplatňujú svoje vlastné limity v súvislosti s odbavovanou batožinou – pred plánovanou cestou sa obráťte na prepravcu. Kontaktné údaje prepravcov nájdete na našej stránke.
 
Je prísne zakázané prepravovať nasledujúce predmety, a to aj v zaregistrovanej batožine:
výbušniny a zápalné látky a zariadenia, ktoré sa dajú použiť s cieľom spôsobiť vážne zranenie alebo hrozbu pre bezpečnosť lietadla.
 
– strelivo,
– kapsle,
– rozbušky a poistky,
– míny, granáty a iné vojenské výbušné materiály,
– ohňostroje a iné pyrotechnické materiály,
– dymovnice a dymové náboje,
– dynamit, strelný prach a plastické trhaviny.