krakowairport.pl

Cestovné doklady

V súlade s predpismi platnými v leteckých spoločnostiach sa vyžaduje, aby každý cestujúci pred nástupom do lietadla príslušným spôsobom preukázal svoju štátnu príslušnosť a totožnosť. To platí pre všetkých cestujúcich bez výnimky.


Cestovné doklady


Cestovný pas
Ide o doklad, ktorý potvrdzuje totožnosť a štátnu príslušnosť osoby a zároveň ju oprávňuje prekročiť hranice všetkých krajín.
 
Občiansky preukaz
Pri ceste do krajín EÚ, EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a do Švajčiarska treba mať so sebou platný pas alebo občiansky preukaz. Tieto doklady je vhodné nosiť so sebou, pretože sa môžu vyžadovať na overenie štátnej príslušnosti a totožnosti, prípadne z bezpečnostných dôvodov.

Po vytvorení schengenského priestoru sa zrušili kontroly na vnútorných hraniciach, namiesto ktorých sa zaviedla účinná kontrola na vonkajších hraniciach a vytvorila sa spoločná vízová politika. Do schengenského priestoru patria všetky krajiny EÚ okrem šiestich: Bulharska, Cypru, Írska, Rumunska, Spojeného kráľovstva a Chorvátska. Súčasťou schengenského priestoru sú aj Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko, hoci nepatria do EÚ. Upozorňujeme, že pri cestách do krajín, ktoré patria do EÚ, ale nie sú súčasťou schengenského priestoru (Spojené kráľovstvo, Írsko, Bulharsko, Rumunsko, Cyprus, Chorvátsko) sa cestujúci na hraniciach podrobujú detailnej kontrole. Rovnakej kontrole sa podrobujú aj cestujúci do krajín, v ktorých sú prechodne obnovené hraničné kontroly.

Upozornenie: platný preukaz totožnosti je iba doklad vydaný orgánmi danej krajiny. Vodičské preukazy ani bankové karty sa nepovažujú za platný cestovný doklad ani preukaz totožnosti.

 

Vízum
Pri cestách do niektorých krajín sa vyžaduje vízum. Informácie o vízach a podmienkach vstupu si môžete pozrieť na webových stránkach ministerstva zahraničných vecí, prípadne sa obráťte priamo na konzulárne pracoviská jednotlivých štátov.

Vnútroštátna preprava - štátni príslušníci Poľskej republiky
Cestujúci na vnútroštátnych linkách musia mať pri sebe preukaz totožnosti (aktuálny občiansky preukaz alebo platný cestovný pas alebo platný vodičský preukaz iba pre lety spoločnosti Ryanair).

 

Upozornenie: v prípade medzinárodných letov sa vodičský preukaz nepovažuje za preukaz totožnosti a neakceptuje sa pri bezpečnostnej kontrole a kontrole dokladov.


Cestovné doklady pre deti - medzinárodné prípoje

 

Cestovný pas
•    pre deti do 13 rokov s dobou platnosti na 5 rokov
•    pre deti nad 13 rokov s dobou platnosti na 10 rokov

 

Občiansky preukaz
oprávňuje prekročiť hranice na území EÚ, členských štátov schengenského priestoru, štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nepatria do EÚ, a ďalších štátov, ktoré na základe jednostranných dohôd uznávajú tento dokument za vhodný na prekročenie hranice.

 

Cestovné doklady pre deti - vnútroštátna preprava


Lety prevádzkované spoločnosťou PLL LOT
•    pas, občiansky preukaz (bez obmedzenia veku)
•    školská legitimácia, rodný list - do 7 rokov.

 

Lety prevádzkované spoločnosťou Ryanair
•    pas
•    občiansky preukaz
•    školská legitimácia.


S cieľom overiť si aktuálnosť uvedených informácií sa obráťte sa na vybranú leteckú spoločnosť.