krakowairport.pl

Airside

Przebudowa dróg kołowania i płaszczyzn postojowych

 

Inwestycje prowadzone w strefie operacyjnej lotniska, obejmowały przebudowę dróg kołowania Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Golf, i Fokstrot oraz rozbudowę płaszczyzn postojowych. Dzięki rozbudowie płyty postojowej, port zwiększył dostępną liczbę stanowisk postojowych o 5, co pozwoliło na równoczesne stacjonowanie 22 statków powietrznych o kodzie referencyjnym C (jak np. Boeing 737-800). Zadanie to dotyczyło części wschodniej płyty i powiązane zostało bezpośrednio z inwestycją budowy drogi kołowania z płaszczyzny postojowej w części północno-wschodniej (łącznik) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zmienił się również układ płyty postojowej i wszystkie stanowiska mają teraz więcej przestrzeni, co ułatwi obsługę parkujących samolotów oraz ich tankowanie. Obszar objęty zrealizowanymi inwestycjami to 200 000 m2, z tego blisko 90% zrealizowane zostało w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Ostatnim etapem robót jest przebudowa skrzyżowania drogi Charlie i Bravo.

 

Wszystkie prowadzone prace miały za zadanie zwiększenie nośności nawierzchni lotniskowych, przez co osiągnięta została poprawa bezpieczeństwa i standardu obsługi statków powietrznych.

 

Z uwagi na konieczność optymalnego rozwiązania etapowania remontów i rozbudowy nawierzchni lotniskowych koniecznym było dostosowanie istniejącej drogi kołowania Charlie do szerokości odpowiedniej dla samolotów klasy C, w odpowiadającej jej klasie PCN. Zrealizowanie tej inwestycji pozwoliło na zwiększenie możliwości operacyjnych lotniska przez polepszenie przepustowości układu dróg kołowania.

 

Wszystkie prace przebiegały etapowo, przy zachowaniu ciągłej obsługi ruchu statków powietrznych, bez ograniczania operacji lotniczych.

 

Budowa nowej wieży kontroli lotów

 

Inwestycja zrealizowana przez Polska Agencję Żeglugi Powietrznej, miała na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy służb kontroli ruchu lotniczego. W nowej wieży kontroli lotniska prowadzona jest służba kontroli zbliżania (APP), kontroli lotniska (TWR) oraz FIS, czyli służba informacji powietrznej. Całkowita wysokość budynku to 45,21 m, a najnowocześniejsza w Polsce sala operacyjna położona jest na wysokości 38,68 m.