krakowairport.pl

Dlaczego najpierw wybudowano terminal pasażerski a dopiero po realizacji tej inwestycji Kraków Airport zabiera się za nową drogę startową - najważniejszą inwestycję dla lotniska?

Potrzeba budowy nowego terminala wynikała z konieczności przyjęcia wzrastającej liczby pasażerów, przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiednich standardów ich obsługi. Od 2004 roku niezmiennie wzrasta liczba pasażerów obsługiwanych przez Kraków Airport, tymczasem wzrost operacji lotniczych (startów i lądowań) jest znacznie wolniejszy (zwiększa się wskaźnik wypełnienia samolotu). Stąd najpierw terminal, pozwalający obsłużyć ruch pasażerski, a teraz droga startowa dla statków powietrznych. Jednocześnie zakładana i cały czas monitorowana żywotność obecnie użytkowanej drogi startowej pozwalała na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w takiej kolejności.