krakowairport.pl

Do kiedy Kraków Airport może korzystać z obecnie użytkowanej drogi startowej?

Obecny stan techniczny drogi startowej i prowadzone zabiegi konserwacyjne pozwalają na jej bezpiecznie wykorzystywanie do czasu wybudowania nowej drogi startowej.  Audyt certyfikacyjny (przegląd okresowy lotniska) potwierdził, że należy dostosować parametry techniczne m.in. niweletę, dwuspadkowość i stan nawierzchni do obecnie obowiązujących przepisów. Urząd Lotnictwa Cywilnego zatwierdził możliwość eksploatacji drogi startowej przez najbliższe lata, jednocześnie zwiększył częstotliwość kontroli lotniska.