krakowairport.pl

Jakie będą źródła finansowania budowy nowej drogi startowej?

Budowa nowej drogi startowej będzie finansowana ze środków własnych Kraków Airport oraz kredytów.