krakowairport.pl

Jakie ścieżki podejścia są przewidziane dla nowej drogi startowej w wariantach centralnym i północnym?

Za wyznaczenie ścieżek podejścia odpowiedzialna jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Ich ostateczny przebieg zostanie określony dopiero po zaprojektowaniu i wybudowaniu nowej drogi startowej. Dlatego obecnie, na etapie planowania inwestycji, nie jest możliwe precyzyjne określenie ścieżek podejścia dla nowej drogi startowej. Zakładamy, że w przypadku wariantu preferowanego (północnego) będą one zbliżone do obecnych ścieżek podejść.