krakowairport.pl

Czy w związku z budową nowej drogi startowej zajdzie konieczność zmiany obszaru ograniczonego użytkowania?

Obszar ograniczonego użytkowania jest wyznaczany dla lotniska, a nie dla nowej drogi startowej. Po wybudowaniu nowej drogi startowej nowy obszar ograniczonego użytkowania zostanie ustanowiony przez Sejmik Województwa Małopolskiego w wyniku przedłożonej przez Kraków Airport analizy porealizacyjnej.