krakowairport.pl

Fakty

 

Kraków Airport jest obiektem współużytkowanym przez lotnictwo wojskowe i cywilne. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o. zarządza cywilną częścią portu lotniczego. Ogólna powierzchnia lotniska wynosi 310 ha, w tym w zarządzie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o. znajdują się 27,5 ha.

W dniu 5 lipca 1996 r. aktem notarialnym została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków - Balice" z siedzibą w Balicach.

3 września 1996 r. Spółka przejęła majątek trwały wniesiony przez Wspólników w formie aportów rzeczowych a 18 marca 1997 r. uzyskała z Departamentu Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie cywilnej części lotniska a następnie wymaganą certyfikację.

1 lipca 1997 r. Spółka Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków - Balice rozpoczęła działalność operacyjną przejmując wszystkich pracowników P.P. "Porty Lotnicze" oraz obejmując nad nimi zarząd.

23 czerwca 1998 r. uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółka przyjęła nazwę Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o.
 
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków –Balice sp. z o.o. jest jedynym udziałowcem spółek:
  1. MPL Services sp. z o. o.,
  2. Kraków Airport Hotel sp. z o. o.
 
MPL Services sp. z o. o. - spółka, która na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice świadczy usługi gastronomiczne i handlowe, usługi porządkowe w obiektach terminalowych, prowadzi obsługę parkingów i tarasu widokowego, a od 2012 r. także kasę poboru opłat lotniskowych oraz przewóz osób i bagażu pod nazwą Kraków Airport Taxi.
 
MPL Services sp. z o. o., to spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 07 sierpnia 2006r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy.
Numer KRS: 0000261676,
REGON: 120285254,
NIP: 5130118010,
Siedziba: Balice, ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice.
 
Kraków Airport Hotel sp. z o.o. - spółka celowa, której zadaniem była realizacja inwestycji budowy hotelu przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice oraz obecnie, po zakończeniu inwestycji - zarządzanie hotelem.

Kraków Airport Hotel sp. z o .o. to spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26.08.2009 r., w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy.
Nr KRS: 0000335628
REGON: 120944716
NIP: 5130189547
Siedziba: Balice, ul. kpt. M. Medweckiego 3, 32-083 Balice

Przedmiot działalności Spółki
Rozbudowa, modernizacja i eksploatacja Kraków Airport oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z obsługą lotniczego ruchu pasażerskiego i towarowego, w tym międzynarodowego przejścia granicznego na terenie portu, w celu promocji Krakowa i regionu, usprawnienia ruchu turystycznego, a w sposób bardziej ogólny wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej /zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z póź. zm./.
Świadczenie usług lotniskowych jak i pozalotniskowych obejmujących wynajem pomieszczeń, dzierżawę terenu, wynajem powierzchni reklamowych, itd.