krakowairport.pl

Pilotażowa edycja programu - 2017

W marcu 2017 roku przedstawiciele krakowskiego lotniska wzięli udział w cyklu spotkań z najbliższymi sąsiadami, mieszkańcami miejscowości otaczających lotnisko. W trakcie spotkań informacyjnych przedstawiciele portu lotniczego przybliżyli inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie na lotnisku, przedstawili plany inwestycyjne lotniska na najbliższe lata, w tym plan budowy nowej drogi startowej, gwarantującej ciągłość funkcjonowania portu.
 
Podczas spotkań informacyjnych konsultowane były, przy użyciu ankiety, założenia nowego programu skierowanego do mieszkańców ośmiu sołectw, położonych w najbliższym sąsiedztwie lotniska. Prawie 90% osób, które wypełniło ankietę wskazało, że dodatkowy program jest potrzebny, a jego efektem powinna być realizacja projektów służących całej społeczności. Mieszkańcy wskazywali w ankietach inicjatywy z obszarów takich jak: infrastruktura, poprawa bezpieczeństwa, edukacja, ekologia.
 
W związku z powyższym, niezależnie od przeprowadzonego w 2017 r. konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów”, Zarząd Kraków Airport zdecydował wdrożyć pilotaż programu skierowanego do 8 sołectw znajdujących się najbliżej lotniska (tj.: Rząska, Szczyglice, Balice, Aleksandrowice, Chrosna, Morawica, Cholerzyn, Mników). Później program ten nazwano oficjalnie "Blisko lotniska".
 
W ramach pilotażu dofinansowano 7 projektów inwestycyjnych, służących mieszkańcom ww. sołectw. Projekty zostały wyłonione spośród wniosków złożonych do konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów”. 
 
Kraków Airport dofinansuje w 2017 r.: budowę skweru przy Domu Ludowym w Szczyglicach, rozbudowę monitoringu wizyjnego w Aleksandrowicach, budowę ogrodzenia przy remizie OSP oraz monitoring wizyjny w Morawicy, „aktywne” przejście dla pieszych w Cholerzynie, zakup i montaż żaluzji w oknach sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Balicach, w której odbywają się również spotkania mieszkańców sołectwa, a także kącik dydaktyczny przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Mnikowie.
 
Lista wszystkich projektów dostępna na stronie: www.krakowairport.pl/granty