krakowairport.pl

Lokalne inicjatywy

Kraków Airport stanowi integralną część lokalnego społeczeństwa. Dba o środowisko naturalne, jest odpowiedzialnym i stabilnym pracodawcą, angażuje się w życie lokalnej społeczności. Podejmowanie lokalnych inicjatywy jest dla Kraków Airport ważnym elementem budowania dobrych relacji z mieszkańcami oraz organizacjami działającymi na terenie sąsiadujących z portem gmin.

  • Dofinansowanie linii autobusowej 208
Zgodnie z porozumieniem zawartym w 2008 r. (odnawiany co roku) pomiędzy Kraków Airport, Gminą Zabierzów i Gminą Miasto Kraków krakowskie lotnisko współfinansuje aglomeracyjną linię autobusową 208, która kursuje na trasie pomiędzy lotniskiem a Dworcem Głównym w Krakowie. Z połączenia korzystają mieszkańcy okolicznych sołectw oraz pasażerowie Kraków Airport. Dla niektórych mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie lotniska to jedyne połączenie z centrum Krakowa.
  • Lotniskowa Służba Ratowniczo – Gaśnicza 

Od 1 stycznia 2016 r. Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza (LSRG) jest włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze), którego zadaniem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Oznacza to, że jeśli w pobliżu lotniska dojdzie do zdarzenia, które wiąże się z zagrożeniem życia – stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej informuje o tym punkt alarmowy LSRG na lotnisku. Ponieważ priorytetem LSRG jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom korzystającym z lotniska, dyspozytor w punkcie alarmowym podejmuje decyzję o możliwości skierowania zastępu gaśniczego lub ratownictwa technicznego do działań. Do akcji ratowniczo-gaśniczych poza terenem lotniska wyznaczony jest jeden zastęp w obsadzie 2-3 strażaków-ratowników.
 
Udział w tego typu akcjach przyczynia się do lepszej współpracy różnych podmiotów KSRG, także w przypadku ewentualnego zagrożenia na terenie portu lotniczego. 
 
Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. strażacy działając w ramach KSRG wyjechali do działań poza terenem lotniska w sumie 78 razy, głównie na autostradę A4, ale też do zdarzeń w okolicznych sołectwach np. lotniskowi strażacy pomogli ugasić pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Budzyń.
 
Więcej o Lotniskowej Służbie Ratowniczo-Gaśniczej (LSRG) tutaj