krakowairport.pl

Czy nie można wykonać nowej drogi startowej poprzez nadbudowę, nakładkę na istniejącej, bez wyburzania i usuwania starych nawierzchni?

Wykonanie nadbudowy na istniejące drodze startowej jest niemożliwe. Decydują o tym uwarunkowania techniczne i aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wymagań względem nowobudowanej i istniejącej infrastruktury, do której musielibyśmy się dowiązywać. Dodatkowo należy pamiętać, że stan dolnych warstw podbudowy istniejącej drogi startowej nie pozwala na uzyskanie wymaganych w przyszłości parametrów nośności.