krakowairport.pl

Czy jest możliwe modyfikowanie wariantów rozpatrywanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska?

Obecnie trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej, w ramach której analizowane są dwa warianty budowy nowej drogi startowej. Z decyzji wynikać będzie ostateczny przebieg nowej drogi startowej. Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej możliwe będą korekty parametrów technicznych pasa startowego, natomiast jej położenie pozostanie bez zmian.