krakowairport.pl

Jaki będzie cel i przedmiot konsultacji społecznych dotyczących nowej drogi startowej i organizowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska?

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odpowiada za zapewnienie udziału społeczeństwa w trakcie procedowania decyzji środowiskowej dla budowy nowej drogi startowej na naszym lotnisku. O formule, zakresie i zasięgu udziału społeczeństwa w procedurze wydawania decyzji decyduje RDOŚ.