krakowairport.pl

Czy prace budowlane przy nowej drodze startowej będą miały negatywny wpływ na płynność ruchu drogowego w okolicznych miejscowościach?

Transport materiałów budowlanych i maszyn budowlanych będzie odbywał się z wykorzystaniem dróg przystosowanych do takich celów: autostrady, dróg wojewódzkich oraz torów kolejowych. Transport będzie organizowany w taki sposób, aby mieszkańcy okolicznych miejscowości nie odczuwali uciążliwości z tym związanych.