krakowairport.pl

Jakie ograniczenia związane z użytkowaniem nieruchomości przewiduje się dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w strefie oddziaływania lotniska po wybudowaniu NDS?

Podobnie jak w przypadku obecnie użytkowanej drogi startowej, możemy mówić o dwóch rodzajach ograniczeń są to:

1. ograniczenia wynikające z przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania oraz

2. ograniczenia zabudowy wynikające z ustawy Prawo lotnicze dotyczące ograniczenia wysokości zabudowy w sąsiedztwie lotniska, których wprowadzenie jest niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecznego prowadzenia operacji lotniczych.