krakowairport.pl

Wyjątkowy finał 9. edycji konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów”

Publish date

05.06

2017

Tegoroczna edycja konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów” z pewnością przejdzie do historii. I nie chodzi tu wyłącznie o udział w komisji konkursowej przedstawicieli gmin Liszki i Zabierzów, ale przede wszystkim o pulę zwycięzców.

A wszystko to za sprawą decyzji Zarządu Kraków Airport, który oprócz 11 laureatów tegorocznej edycji konkursu „Wspieramy Sąsiadów”, postanowił dodatkowo dofinansować aż 7 projektów inwestycyjnych jako pilotaż planowanego przez port programu skierowanego do 8 sołectw znajdujących się najbliżej lotniska (dotyczy sołectw: Rząska, Szczyglice, Balice, Aleksandrowice, Chrosna, Morawica, Cholerzyn, Mników). Projekty te zostały wyłonione także spośród wniosków złożonych w ramach konkursu „Wspieramy Sąsiadów”.

 

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 71 wniosków grantowych, z których wyłoniono 11 laureatów konkursu i dodatkowo 7 zwycięskich projektów inwestycyjnych (łącznie dofinasowanych zostanie aż 18 projektów). 

 

Ponadto dla wszystkich wnioskodawców tegorocznej edycji konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów”, Kraków Airport oferuje pomoc w poszukiwaniu środków z innych ogólnodostępnych funduszy (np. środki unijne, programy grantowe, itp.). Działania te zostaną przeprowadzone przez pracowników portu w ramach wolontariatu kompetencyjnego.

Lista wszystkich zwycięskich projektów dostępna na stronie: www.krakowairport.pl/granty

 

Co roku o dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, lokalne instytucje oraz grupy nieformalne, które podejmują wspólny wysiłek na rzecz polepszenia warunków życia społeczności lokalnych z terenu gmin Liszki i Zabierzów – Sąsiadów Kraków Airport.


 ***


Społeczna odpowiedzialność Kraków Airport doceniana jest przez ekspertów z dziedziny CSR. W tegorocznej, 15. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, po raz czwarty z rzędu wyróżniono konkurs grantowy "Wspieramy Sąsiadów". W maju tego roku krakowskie lotnisko znalazło się w kryształowej kategorii Rankingu Odpowiedzialnych Firm, publikowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.