krakowairport.pl

Biznes & technologia

Małopolska charakteryzuje się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną, dobrze rozwiniętą siecią usług bankowych i rozbudowaną siecią instytucji wspierających biznes. To zarówno region przemysłowo-usługowy oraz zaawansowanych technologii. Dynamiczny wzrost gospodarczy regionu wraz z najwyższą oceną wiarygodności kredytowej stolicy, czyli Krakowa, to środowisko sprzyjające przedsiębiorcom chcącym rozwijać swoją działalność biznesową w regionie.
 
Poniżej najważniejsze informacje gospodarcze:
 • 3,1% - średnie roczne tempo wzrostu realnego PKB per capita;
 • 1, 567 mld USD - wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych realizowanych na terenie całego województwa małopolskiego w 2013;
 • 2 313,1 mld PLN - szacowany potencjał inwestycyjny województwa małopolskiego na lata 2010-2015;
 • najwyższa ocena wiarygodności kredytowej Krakowa na poziomie A - w 2012 roku, według Agencji ratingowej Standard & Poor's;
 • 1. miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej, a 9. na świecie w rankingu Tholons 2015 – Top 100 Outsourcing Destinations;
 • ArcelorMittal, General Electric, Philip Morris, F&P, Shell – najwięksi inwestorzy w Małopolsce;
 • Krakowski Park Technologiczny - Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna;
 • 78 międzynarodowych korporacji m.in. Electrolux AB, Shell, IBM Software Group, Delphi, Google, Elettric 80, ESET, Hewitt, Philip Morris;
 • siedziba wielu międzynarodowych instytucji finansowych;
 • gospodarz największej konferencji branży lotniczej Routes Europe 2016;

 

Wybrane dane
Małopolska
Kraków
Ludność
3 346 796
758 992
Powierzchnia w km2
15 182,87
326,80
Stopa bezrobocia w %
11,5
5,8
PKB per capita w zł
31 501
55 970
Średnie wynagrodzenie brutto w zł
3 574,22
3 997,80
Liczba podmiotów gospodarczych na tysiąc osób
99
153
Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego w tys.
4 463
3 263
Dynamika wzrostu liczby przedsiębiorstw w %
(w stosunku do roku poprzedniego)
5,5
8,2
Źródło. Opracowania własne na podstawie raportów GUS.
 
 • przydatne linki:

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020