krakowairport.pl

22.0 °CpogodnieCzas lokalny: 14:45Więcej
string(7034) " 135/A/NBP/2020 2020-07-14 bat (Tajlandia) 1 THB 0,1253 dolar amerykaski 1 USD 3,9570 dolar australijski 1 AUD 2,7479 dolar Hongkongu 1 HKD 0,5106 dolar kanadyjski 1 CAD 2,9035 dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5819 dolar singapurski 1 SGD 2,8387 euro 1 EUR 4,4916 forint (Wgry) 100 HUF 1,2648 frank szwajcarski 1 CHF 4,2117 funt szterling 1 GBP 4,9576 hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1458 jen (Japonia) 100 JPY 3,6874 korona czeska 1 CZK 0,1683 korona duska 1 DKK 0,6033 korona islandzka 100 ISK 2,8143 korona norweska 1 NOK 0,4185 korona szwedzka 1 SEK 0,4313 kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5966 lej rumuski 1 RON 0,9274 lew (Bugaria) 1 BGN 2,2965 lira turecka 1 TRY 0,5763 nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1492 peso chilijskie 100 CLP 0,5010 peso filipiskie 1 PHP 0,0799 peso meksykaskie 1 MXN 0,1744 rand (Republika Poudniowej Afryki) 1 ZAR 0,2353 real (Brazylia) 1 BRL 0,7323 ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9265 rubel rosyjski 1 RUB 0,0556 rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7384 rupia indyjska 100 INR 5,2484 won poudniowokoreaski 100 KRW 0,3283 yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5639 SDR (MFW) 1 XDR 5,4931 "
4,96 PLN 4,49 PLN 3,96 PLN

Baza wiedzy o Programie Grantowym

Aby ułatwić wnioskodawcom udział w 2. edycji Programu Grantowego „Blisko lotniska”, przygotowaliśmy listę pytań i odpowiedzi, które mogą się pojawić podczas planowania projektów. 
 
1.    Kto może brać udział w Programie?
 
W Programie mogą wziąć udział:
sołectwa: Aleksandrowice, Balice, Rząska, Szczyglice (gmina Zabierzów) oraz Cholerzyn, Chrosna, Mników, Morawica (gmina Liszki).
instytucje publiczne powoływane przez samorząd (szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, muzea, itp.),
organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (fundacji lub stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS),
grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub lokalna instytucja publiczna posiadająca osobowość prawną lub dysponująca stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań (szkoła, dom kultury, biblioteka, klub sportowy, itp.).
 
Uwaga! Warunkami koniecznymi do spełnienia przez ww. organizacje i instytucje jest posiadanie siedziby na terenie gminy Liszki lub gminy Zabierzów oraz zaplanowanie projektu, który będzie skierowany do mieszkańców sołectw: Aleksandrowice, Balice, Rząska, Szczyglice, Cholerzyn, Chrosna, Mników lub Morawica.
 
2.    Do kiedy można składać wnioski do 2. edycji Programu Grantowego „Blisko lotniska”?
 
Wnioski należy składać do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Datą wpływu wniosku w formie elektronicznej jest dzień wysłania maila, zaś wniosku w formie papierowej dzień nadania w placówce pocztowej. O dochowaniu terminu decyduje data wniosku, który wpłynął jako pierwszy do Kraków Airport.
 
3.    O jaką kwotę dofinansowania można się ubiegać?
 
Maksymalna kwota przypadająca na każde z ośmiu sołectw wynosi 30 000 zł, z tym że dofinansowanie mogą otrzymać maksymalnie dwa projekty z jednego sołectwa.
 
4.    Jakiego typu projekty można zgłaszać do programu?
 
Granty „Blisko lotniska” przeznaczone będą wyłącznie na projekty infrastrukturalne, których założeniem jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz nadanie jej określonych, trwałych cech funkcjonalnych. W ramach programu możliwe jest również pozyskanie dofinansowania na zakup maszyn, urządzeń, pojazdów, które będą służyły lokalnej społeczności sołectw, określonych w regulaminie programu.
 
5.    Czy można ubiegać się o zrefundowanie kosztów już zrealizowanego projektu, przy założeniu że spełnia on inne warunki regulaminu?
 
Nie. W ramach kwoty Grantu nie można ubiegać się o pokrycie kosztów już zrealizowanego projektu.
 
6.    Czy w kosztorysie projektu można uwzględnić wynagrodzenie osób związanych z przygotowaniem lub realizacją projektu?
 
Nie. W ramach kwoty Grantu nie można ubiegać się o pokrycie kosztów wynagrodzenia osób związanych z przygotowaniem lub realizacją projektu.
 
7.    Czy w kosztorysie projektu można uwzględnić koszty związane z późniejszym bieżącym utrzymaniem zrealizowanej inwestycji?
 
Nie. Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na zrealizowanie projektu, dlatego przy planowaniu inwestycji generującej później koszty np. bieżącego utrzymania, przeglądów konserwatorskich, należy pamiętać aby zabezpieczyć potrzebne środki z innych źródeł. 
 
8.    Czy do wniosków o Granty obowiązują konkretne druki?
 
Tak. Zarówno wniosek programowy jak i rozliczenie dofinansowanego projektu, składa się na formularzach, przygotowanych przez Kraków Airport. Wniosek programu dostępny jest tutaj, zaś formularz rozliczenia dostępny jest po prawej stronie.
 
9.    W jakiej formie składa się wnioski?
 
Wnioski należy składać za pośrednictwem strony: https://krakowairport.pl/granty/ oraz przesyłając oryginał wniosku na adres: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o., ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice z dopiskiem: „Blisko lotniska” (oba sposoby doręczenia muszą być spełnione łącznie).
 
Wnioski w wersji papierowej powinny być czytelnie podpisane przez osobę uprawnioną.
 
W przypadku instytucji publicznych powoływanych przez samorząd oraz innych podmiotów reprezentowanych przez pełnomocników do wniosków należy dołączyć pełnomocnictwo, uprawniające do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Programu Grantowego „Blisko lotniska”. 

10.    Na jaki adres przesłać wniosek w wersji papierowej?
 
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o.
ul. Kpt. M. Medweckiego 1
32-083 Balice
(z dopiskiem: „Blisko lotniska”)
 
11.    Kiedy będą znane wyniki programu?
 
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej 23 maja 2018 r. Z laureatami programu skontaktujemy się indywidualnie.
 
12.    Jaki jest czas na realizację dofinansowanego projektu?
 
Projekt należy realizować zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku konkursowym. Do programu grantowego „Blisko lotniska” mogą zostać zgłoszone projekty, które zostaną zrealizowane najpóźniej do 2 lat od dnia podpisania umowy, określającej warunki przyznania i wykorzystania grantu. Rozpoczęcie realizacji projektu powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy (wzór umowy dostępny jest w siedzibie Kraków Airport).
 
13.    W jaki sposób są przekazywane przyznane dotacje?
 
Dotacje są przekazywane na konto bankowe organizacji lub instytucji po podpisaniu umowy, określającej przeznaczenie i warunki korzystania z przekazanych środków finansowych oraz terminy i wymagania dotyczące składania sprawozdań merytorycznych i finansowych.
 
14.    Do kiedy należy rozliczyć dofinansowany projekt?
 
Rozliczenie projektu należy złożyć na formularzu sprawozdania końcowego, składającego się ze części merytorycznej i finansowej (formularz dostępny po prawej stronie) nie później niż 30 dni od daty zakończenia projektu.

15.    Czy dana organizacja może złożyć więcej niż jeden projekt?
 
Tak. 
 
STAŁY KONTAKT I WSPARCIE
 
Jeśli powyżej nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, jesteśmy do dyspozycji. Wszelkie pytania dotyczące Programu Grantowego „Blisko lotniska” prosimy kierować na adres e-mail: granty@krakowairport.pl – odpowiemy niezwłocznie.