krakowairport.pl

Czy niepełnoletnie dziecko może lecieć do Wielkiej Brytanii z wujkiem (opiekunem), który ma inne nazwisko? Czy będzie wymagana zgoda / upoważnienie rodziców?

Dziecko może podróżować z pełnoletnim opiekunem po Unii Europejskiej bez przeszkód i nie są wymagane zaświadczenia, czy upoważnienia rodziców zezwalające na lot dziecka z opiekunem o innym nazwisku. Oczywiście rodzice mogą napisać takie oświadczenie odręcznie w języku polskim
i np. w języku angielskim, jednak nie są one wymagane przez służby lotniskowe. W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze Strażą Graniczną pod nr tel.: +48 (12) 639 3237.