Program poprawy komfortu akustycznego mieszkańców OOU - 2022 

Program został zakończony


Zarząd Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. zaplanował na realizację 3. edycji Programu poprawy komfortu akustycznego mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla lotniska Kraków-Balice kwotę 2,2 mln zł – środki przeznaczone na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dodatkowe prace wygłuszające oraz pokrycie kosztów inwentaryzacji i analiz akustycznych.

Na przełomie lat 2021 i 2022 przeprowadzony został nabór wniosków do Programu – dokumentem stanowiącym podstawę działania był „Regulamin programu poprawy komfortu akustycznego mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla lotniska Kraków-Balice -edycja 3”. zatwierdzony przez Zarząd MPL w formie uchwały. Termin przyjmowania wniosków upłynął 31 stycznia 2022 roku, a zamknięcie programu nastąpiło 31 grudnia tego samego roku. Nowym usprawnieniem dla mieszkańców, wdrożonym w ramach trzeciej edycji, była możliwość złożenia wniosku aplikacyjnego w formie elektronicznej, jednak, z uwagi na fakt, że część mieszkańców okolicznych miejscowości (głównie osoby w podeszłym wieku) nie posiada dostępu do poczty elektronicznej lub nie korzysta ze współczesnych rozwiązań informatycznych, utrzymana została również możliwość składania wniosków w formie papierowej.

W ramach 3. edycji programu do Kraków Airport wpłynęły 104 wnioski (w tym 81 drogą elektroniczną). Pozytywną ocenę formalną otrzymało 68 wniosków, a finalnie podpisanych zostało 37 umów na łączną kwotę ponad 451 tys. zł. Zrealizowanych zostało 29 umów

na kwotę prawie 318 tys. zł. Środki te pozwoliły na wymianę stolarki o powierzchni prawie 270 m2. Pozostałe umowy nie zostały sfinalizowane ze względu na rezygnacje złożone przez aplikujących, głównie z powodu wzrostu cen stolarki okiennej – większość mieszkańców zadeklarowała wolę udziału w kolejnych edycjach, w przypadku zwiększenia kwot wsparcia.