Program poprawy komfortu akustycznego mieszkańców OOU - 2023 

Program został zakończony

Zarząd Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. zaplanował na realizację 4. edycji Programu poprawy komfortu akustycznego mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla lotniska Kraków-Balice kwotę 2,2 mln zł – środki przeznaczone na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dodatkowe prace wygłuszające oraz pokrycie kosztów inwentaryzacji i analiz akustycznych.

Uwzględniając sytuację gospodarczą oraz odpowiadając na sygnały zgłaszane przez mieszkańców obszaru, dokonano rozeznania rynku i zdecydowano o podwyższeniu stawek dofinansowania kosztów wymiany 1 m2 stolarki okiennej, podnosząc wsparcie z 900 zł do 1400 zł w przypadku okien o regularnym kształcie oraz z 1200 zł do 1700 zł dla okien o kształtach nietypowych.

W trakcie naboru wniosków, trwającego od 01.12.2022 do 31.01.2023 wpłynęło 76 wniosków od mieszkańców, z czego 56 uzyskało pozytywną ocenę formalną. Najczęstszą przyczyną negatywnej oceny była lokalizacja nieruchomości poza granicami obowiązującego obszaru ograniczonego użytkowania ustanowionego dla lotniska. Na podstawie wyników oceny formalnej port lotniczy zlecił wykonanie 37 ekspertyz akustycznych – mniejsza liczba wynika z faktu, że część z wnioskodawców brała udział w jednej z wcześniejszych edycji, ale nie wykonała wówczas prac podnoszących izolacyjność akustyczną, posiadała natomiast już wykonaną ekspertyzę. Ostatecznie zrealizowane zostały 32 umowy i na ich podstawie wypłacono prawie 490 tys. zł. Środki te pozwoliły na wymianę ponad 314 m² stolarki o podwyższonym standardzie akustycznym.

 

Od pierwszej edycji programu zrealizowano już 153 umowy, przeznaczając prawie 2 mln zł na wymianę około 1700 m² stolarki.