Program poprawy komfortu akustycznego mieszkańców OOU - 2024

Kraków Airport ogłasza V edycję Programu poprawy komfortu akustycznego dla mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Kraków-Balice. W ramach dobrowolnej inicjatywy lotniska, mającej na celu minimalizowanie negatywnego oddziaływania lotniska na otoczenie i podniesienie jakości życia mieszkańców wokół portu lotniczego, mogą oni skorzystać z finansowego wsparcia przy wymianie stolarki zewnętrznej (okna i drzwi) o podwyższonej izolacyjności akustycznej oraz przy dodatkowych pracach wygłuszających.

Tegoroczna edycja została przygotowana w oparciu o doświadczenia zebrane w przeszłości. W ubiegłych latach Program spotkał się z dużym zainteresowaniem (prawie 500 zgłoszonych wniosków), a osoby które skorzystały z dofinansowania doceniły zarówno prostotę aplikowania, realizacji prac i co najważniejsze same efekty wymiany stolarki. Ze względu na obecną sytuację rynkową, lotnisko wyszło naprzeciw zgłaszanym potrzebom i znacząco zwiększyło kwoty dofinansowania stolarki ściennej.

 

Na czym polega wsparcie lotniska w ramach Programu poprawy komfortu akustycznego?

Zakresem dofinansowania objęte są koszty zakupu nowej zewnętrznej stolarki (okna i drzwi) - o wskaźniku izolacyjności akustycznej, która wynika z analizy akustycznej (eksperckiego opracowania zleconego i sfinansowanego przez lotnisko) - wraz z kosztami demontażu dotychczasowej stolarki i montażu nowej, stanowiącej odpowiednik stolarki określonej w przeprowadzonej w ramach oceny merytorycznej inwentaryzacji, z wyłączeniem okien i drzwi do pomieszczeń pomocniczych lub pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt stały osób (np. strych czy piwnica, chyba że pomieszczenia te nie są wydzielone od pomieszczeń mieszkalnych budynku). Jeżeli analiza akustyczna wykaże konieczność wykonania dodatkowych prac wygłuszających, zostaną one również sfinansowane przez port lotniczy.

Kto może wziąć udział w Programie poprawy komfortu akustycznego?

Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku lub samodzielnego lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Kraków-Balice, który nie stanowi samowoli budowlanej,
  • na dzień zawarcia umowy nie otrzymała od spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. jakiejkolwiek odszkodowania z tytułu ustanowienia OOU lub z tytułu udziału w poprzednich edycjach Programu.

Jak można zgłosić się do Programu?

Wystarczy wypełnić i podpisać wniosek (wzór wniosku do pobrania na stronie) i przesłać go do nas w wersji papierowej lub mailowo. 

Wnioski w wersji papierowej należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Program akustyczny, osobiście w siedzibie MPL (na dzienniku podawczym) w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 14.30 lub przesłać pocztą, listem poleconym, na adres: 

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o.
ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice

 

lub elektronicznie, w formie skanu wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skanu ewentualnych załączników na adres:

ProgramOOU@krakowairport.pl

Aby ułatwić mieszkańcom Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Kraków-Balice udział w Programie, Kraków Airport zaplanował dystrybucję ulotek informacyjnych zawierających wniosek konkursowy. 

Do kiedy można składać wnioski?

Nabór wniosków zakończony z dniem 31.01.2024.

Planowana data zakończenia edycji: 31.12.2024

Kontakt w sprawie Programu

Wszelkie pytania dotyczące programu należy kierować na adres ProgramOOU@krakowairport.pl