krakowairport.pl

Jak wziąć udział?

 Krok po kroku jak wziąć udział

 
1) Przeczytaj regulamin - dostępny po kliknięciu zakładki obok
  
2) Wypełnij elektorniczny wniosek po przez klinięcie poniższego odnośnika lub klikając w zakładkę wypelnij wniosek w menu po lewej stronie
 
 
3) Po wypełnieniu wniosku kliknij w zakładkę wygeneruj pdf (jeśli po kliknięciu nie generuje pdf - sprawdź czy pola obiowiązkowe uzupełniłone są poprawnie)
 
4) Po wygenerowaniu pdf  sprawdź wniosek, wydrukuj  i podpisz go 
 
5) Zamknij pdf
 
6) Po zamknięciu pdf kliknij zakładkę wyślij formularz  
 
7) Gratulujemy - wniosek internetowy został poprawnie złożony, prosimy o przesłanie podpisanego wniosku pocztą.