krakowairport.pl

Dobre sąsiedztwo

Data Publikacji

27.06

2017

Dzisiaj w siedzibie Kraków Airport uroczyście podpisano umowy z laureatami tegorocznej edycji konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów” oraz pilotażowego programu skierowanego do sołectw znajdujących się najbliżej lotniska, realizowanego w tym roku po raz pierwszy. Łącznie dofinansowane zostanie 18 projektów. 

„Wspieramy Sąsiadów”

W tegorocznej już 9. edycji konkursu „Wspieramy Sąsiadów” zgłoszono łącznie 71 wniosków grantowych, z których wyłoniono 11 laureatów konkursu. Do jury komisji konkursowej po raz pierwszy – na wniosek mieszkańców – zaproszono przedstawicieli Gminy Zabierzów i Liszki.

 
Dzięki dofinansowaniu przez Kraków Airport zwycięskich projektów wkrótce zostanie zakupiona aparatura nagłaśniającej dla OSR w Zabierzowie, automatyczny defibrylator zewnętrzny dla OSP w Balicach, siłownia zewnętrzna na 30-lecie Fundacji im. Brata Alberta. Uczniowie szkoły w Rząsce od września będą korzystali z nowego instrumentu muzycznego, dofinansowane zostaną również dodatkowe zajęcia językowe w tej szkole. W Kaszowie doposażony zostanie plac zabaw w tzw. zieloną klasę, a w Morawicy powstanie nowoczesna pracownia językowa. OSP Kryspinów zakupi za dotację od portu motopompę szlamową. Ponadto krakowskiej lotnisko dofinansuje  – strefę aktywności i wypoczynku w Dolinie Brzoskwinki oraz Piknik Integracyjny na Farmie Życia w Więckowicach.
 
Pilotażowy projekt programu skierowanego do sołectw
Podczas spotkań informacyjnych przedstawicieli lotniska z mieszkańcami okolicznych sołectw konsultowane były założenia programu skierowanego dla mieszkańców 8 sołectw. Prawie 90% osób, które wypełniło ankiety wskazało, że dodatkowy program jest potrzebny, a jego efektem powinna być realizacja projektów służących społeczności mieszkającej najbliżej lotniska. Mieszkańcy wskazywali obszary takie jak np.: infrastruktura, poprawa bezpieczeństwa, edukacja.
 
W związku z powyższym niezależnie od programu grantowego „Wspieramy Sąsiadów” Zarząd Kraków Airport zdecydował, że w ramach pilotażu planowanego przez port programu skierowanego do 8 sołectw znajdujących się najbliżej lotniska (tj.: Rząska, Szczyglice, Balice, Aleksandrowice, Chrosna, Morawica, Cholerzyn, Mników), dodatkowo dofinansuje 7 projektów inwestycyjnych, służących mieszkańcom ww. sołectw. Projekty zostały wyłonione spośród wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów”. 

Kraków Airport dofinansuje: budowę skweru przy Domu Ludowym w Szczyglicach, rozbudowę monitoringu w Aleksandrowicach, budowę ogrodzenia przy remizie OSP oraz monitoring wizyjny w Morawicy, „aktywne” przejście dla pieszych w Cholerzynie, zakup i montaż żaluzji w oknach sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Balicach, w której również mają miejsce spotkania mieszkańców oraz kącik dydaktyczny przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Mnikowie.
 
Wolontariat kompetencyjny
Wszystkim wnioskodawcom tegorocznej edycji konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów”, Kraków Airport zaoferował pomoc w poszukiwaniu środków z innych ogólnodostępnych funduszy (np. środki unijne, programy grantowe, itp.). Działania te prowadzone są przez pracowników portu w ramach wolontariatu kompetencyjnego.
 
Lista wszystkich zwycięskich projektów dostępna na stronie: www.krakowairport.pl/granty
 
 ***

 

Społeczna odpowiedzialność Kraków Airport doceniana jest przez ekspertów z dziedziny CSR. W tegorocznej, 15. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, po raz czwarty z rzędu wyróżniono konkurs grantowy "Wspieramy Sąsiadów". W maju tego roku krakowskie lotnisko znalazło się w kryształowej kategorii Rankingu Odpowiedzialnych Firm, publikowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.