krakowairport.pl

Kraków Airport dołączył do Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Data Publikacji

28.06

2018

Kraków Airport - jako pierwsze lotnisko w Polsce - dołączył do Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Podpisanie deklaracji odbyło się podczas pierwszego Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Deklarację partnerstwa podpisał Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport. Wśród sygnatariuszy Partnerstwa znalazły się firmy m.in. z branży: finansowej, energetycznej, transportowej, budowlanej, spożywczej, a także organizacje pozarządowe.

 

Rozwój portu lotniczego wpływa na środowisko i społeczność. Codzienna działalność portu odbywa się w oparciu o system zrównoważonego rozwoju w sektorze transportu lotniczego. Kompleksowe podejście do zarządzania zapewnia dokument Strategii społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018. Krakowskie lotnisko troszczy się o środowisko naturalne oraz lokalną społeczność, dba o najwyższą satysfakcję swoich pasażerów, uczciwość praktyk rynkowych i operacyjnych, a także rozwój osobisty i zadowolenie swoich pracowników. We wszystkich obszarach działalności Kraków Airport stawia na budowanie stabilnych i długotrwałych relacji z interesariuszami, których podstawą jest dialog.

 

Krakowskie lotnisko od wielu lat podejmuje inicjatywy z zakresu odpowiedzialnego biznesu, które wpisują się w realizację celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals – w skrócie SDGs). Dlatego dołączenie Kraków Airport do Partnerstwa na rzecz realizacji celów określonych w Agendzie ONZ, stanowi naturalną konsekwencję prowadzonych dotychczas działań. 

 

Przykładami podejmowanych działań są m.in.: przyjęta w ubiegłym roku „Polityka ograniczania oddziaływania akustycznego Lotniska Kraków-Balice (EPKK) na środowisko” (inicjatywa cywilnego użytkownika lotniska, której misją jest współpraca międzysektorowa/międzyinstytucjonalna); rozwój programów grantowych z myślą o lokalnej społeczności oraz modyfikowanie ich w oparciu o dialog; działalność Centrum Edukacji Lotniczej w Kraków Airport; program staży studenckich „Need Help”, udział w programach akceleracyjnych i zaangażowanie pracowników w rozwój nowych technologii. To nieliczne przykłady działań podejmowanych przez krakowskie lotnisko.


Kraków Airport jest również pierwszym regionalnym portem lotniczym w Polsce, który opublikował raport zrównoważonego rozwoju. Dokument przedstawia podstawy zarządzania Spółką, osiągnięte wyniki, plany na przyszłość i co najważniejsze, działania z zakresu społecznej odpowiedzialności w kontekście strategii biznesowej Spółki. Wkrótce ukaże się kolejny raport obejmujący działalność lotniska
w 2017 r.

Więcej na temat społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na stronie: krakowairport.pl/CSR.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – w skrócie SDGs)


To – uzgodniony przez przedstawicieli państw członkowskich ONZ, biznesu, licznych instytucji oraz organizacji pozarządowych – plan na rzecz zrównoważonego rozwoju, umocnienia pokoju i wolności na świecie (tzw. Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju). Agenda 2030 skupia się na trzech obszarach: gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Zawiera 17 celów (SDGs), które mają swoje rozwinięcie w 169 szczegółowych zadaniach. Cele te to m.in.: wyeliminowanie ubóstwa i głodu, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, działania z dziedziny klimatu. Polska – wraz z pozostałymi państwami członkowskimi ONZ – zobowiązała się zrealizować je do 2030 roku. Więcej na temat  SDGs na stronie: http://www.un.org.pl