krakowairport.pl

Pierwszy raport społeczny Kraków Airport i zaproszenie do współtworzenia kolejnego

Data Publikacji

29.01

2018

Kraków Airport, jako pierwszy regionalny port lotniczy w Polsce, opublikował raport zrównoważonego rozwoju. Dokument przedstawia podstawy zarządzania Spółką, osiągnięte wyniki, plany na przyszłość i co najważniejsze, działania z zakresu społecznej odpowiedzialności w kontekście strategii biznesowej Spółki.

Po raz pierwszy w historii Spółki zarządzającej lotniskiem w jednym dokumencie opublikowane zostały tak kompleksowe dane niefinansowe. Raport obejmuje dane za rok 2016 i jest wstępem do cyklicznego raportowania w tym zakresie. Opublikowany raport jest elementem dyskusji na temat roli krakowskiego lotniska w regionie. Prace nad kolejnym raportem są już w toku. Publikacja raportu ma zachęcić partnerów Kraków Airport do współtworzenia kolejnego – za rok 2017, który ukaże się już w pierwszej połowie br.

Raport zrównoważonego rozwoju Kraków Airport wpisuje się w strategię biznesową Spółki i jest podstawą do dalszego rozwoju relacji z partnerami działającymi w otoczeniu lotniska. Branża lotnicza charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju, wiąże się też z ryzykiem i odpowiedzialnością. Dlatego Kraków Airport stawia na kompleksowe podejście do zarządzania, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju. Zapoznanie się ze złożonością działalności portu lotniczego jest istotne w kontynuowaniu dyskusji na temat miejsca lotniska w Małopolsce.
 

Do przygotowania raportu wykorzystano międzynarodowy standard raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative w wersji G4. Dodatkowym atutem raportowania przy użyciu tego standardu jest suplement sektorowy dedykowany dla branży lotniczej.

Raport jest efektem zaangażowania wielu osób: w tym pracowników różnych szczebli, którzy brali udział w pracach przygotowawczych, analizach i priorytetyzacji opisanych kwestii oraz opracowaniu treść niniejszego raportu, a także partnerów zewnętrznych.

 

Prace nad kolejnym raportem są już w toku. Opublikowany raport ma zachęcić partnerów Kraków Airport do współtworzenia raportu za rok 2017. Ubiegły rok obfitował w ważne dla lotniska oraz jego interesariuszy, wydarzenia i inicjatywy. Przypomnijmy, że w 2017 r. rozpoczął się kolejny etap inwestycji budowy nowej drogi startowej, ogłoszono Strategię Grupy Kapitałowej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o., Plan Generalny dla lotniska Kraków-Balice, przeprowadzono cykl spotkań z mieszkańcami, które dały impuls do modyfikacji istniejących i wdrożenia nowych programów prospołecznych. Powstał m.in. nowy program grantowy „Blisko lotniska”, którego zadaniem jest wsparcie projektów inwestycyjnych pochodzących z ośmiu sołectw położonych najbliżej lotniska. Kolejną inicjatywą jest pilotażowy „Program na rzecz poprawy klimatu akustycznego”, który wpisuję się w przyjętą również w 2017 r. Politykę ograniczania oddziaływania akustycznego Lotniska Kraków-Balice (EPKK) na środowisko”. Raport zrównoważonego rozwoju Kraków Airport za rok 2017 ukaże się pod koniec pierwszego półrocza 2018 r.


Raport Zrównoważonego Rozwoju Kraków Airport 2016 dostępny jest na stronie lotniska: krakowairport.pl/CSR.