krakowairport.pl

Raport zrównoważonego rozwoju Kraków Airport 2017

Data Publikacji

14.11

2018

Najnowsza publikacja Kraków Airport podsumowuje dane i działania krakowskiego lotniska za rok 2017. Dokument przedstawia osiągnięte wyniki, plany na przyszłość, a także korelację działań z zakresu społecznej odpowiedzialności z zarządzaniem strategicznym Spółką. To drugi taki raport w historii krakowskiego lotniska i jak do tej pory jedyny wśród regionalnych portów lotniczych w Polsce.

Raport został sporządzony zgodnie z metodologią międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI), uwzględniającego specyfikę branży lotniczej. Struktura raportu oraz stosowanie wskaźników GRI pozwala na porównanie danych z 2017 r. z rokiem poprzednim. Dzięki temu zarówno Spółka, jak i jej interesariusze, mają możliwość holistycznego i strategicznego spojrzenia na funkcjonowanie firmy, oszacowanie wpływu na otoczenie gospodarcze, społeczne i na środowisko naturalne oraz dostrzeżenie zmian, szans czy ryzyk biznesowych. Transparentna prezentacja tych informacji ułatwia dialog z interesariuszami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi Spółki.


Tegoroczny Raport zrównoważonego rozwoju Kraków Airport pokazuje, że rok 2017 r. przyniósł znaczną poprawę w zakresie komunikacji z lokalną społecznością (ponad 500 uczestników spotkań konsultacyjno-informacyjnych z mieszkańcami), co przełożyło się na nowe inicjatywy, m.in. konkurs grantowy dla 8 sołectw sąsiadujących z lotniskiem. Efektem dialogu jest też przyjęty w ubiegłym roku dokument „Polityka ograniczania oddziaływania akustycznego Lotniska Kraków-Balice (EPKK) na środowisko” - inicjatywa Spółki polegająca na współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy klimatu akustycznego nieruchomości w otoczeniu lotniska.


Rok 2017 r. to także wzrost o 0,23 pkt wskaźnika zadowolenia pasażerów w badaniu prowadzonym przez Międzynarodową Radę Portów Lotniczych, ponad 87 tys. oddanych głosów w autorskim badaniu satysfakcji klientów „Happy or Not”, czy spadek o 13,79% liczby uwag w zakresie działalności Kraków Airport.


O wspomnianych wyżej oraz pozostałych działaniach Kraków Airport mozna przeczytać w Raporcie dostępnym na stronie www.krakowairport.pl/raport2017