krakowairport.pl

Bez wiz do USA

"Bez wiz do USA" to społeczna kampania  zainicjowana przez Polskie Linie Lotnicze LOT, której skutkiem ma być włączenie naszego kraju do programu Visa Waiver, który umożliwia podróżowanie do Stanów Zjednoczonych jedynie z paszportem.

 

 PROGRAM RUCHU BEZWIZOWEGO (Visa Waiver Program, VWP) umożliwia obywatelom krajów, spełniających kryteria VWP podróżowanie do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i służbowych bez konieczności uzyskania wizy w przypadku pobytu trwającego do 90 dni. Osoby podróżujące z krajów objętych programem VWP wyjeżdżają do USA na podstawie rejestracji w ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE AUTORYZACJI PODRÓŻY  (Electronic System for Travel Authorization (ESTA)). Koszt rejestracji w ESTA to ok. 14 $. 
W tej chwili w Waiver Program uczestniczy 38 państw (w tym 23 z Unii Europejskiej).

 

POLSKA w Programie Visa Waiver

Najtrudniejszym wymogiem, który Polska musi spełniać, by przystąpić do programu bezwizowego, jest zmniejszenie odsetka odmów wizy nieimigracyjnej B1/B2 do 3%.

Jak to osiagnąć?
 

Procedura ubiegania się o wizę nie jest skomplikowana, ani bardzo czasochłonna. Ważne jest precyzyjne określenie celu podrózy i dobranie odpowiedniego typu wizy. Najczęstszym powodem odrzucenia wniosku wizowego jest podanie błędnej kategorii przy składaniu dokumentów.  W każdym wniosku niezbędne jest przedstawienie konkretnych i wiarygodnych planów podróży do USA.

 

Ubieganie sie o wizę -  krok po kroku

 

Polacy mogą składać wnioski wizowe w Ambasadzie USA w Warszawie, Konsulacie w Krakowie i innych amerykańskich placówkach dyplomatycznych na świecie