krakowairport.pl

Drony - Lataj z głową

LATAJ Z GŁOWĄ

 

Niedostateczna wiedza na temat przepisów lotniczych może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników przestrzeni powietrznej. Urząd Lotnictwa Cywilnego w trosce o bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego przygotował kampanię informacyjną Lataj z głową, mającą na celu zwrócenie uwagi na najważniejsze zasady bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi popularnie zwanymi "dronami".

 

Zachecamy do zapozania się z informacjami na stronie kamapanii latajzglowa.pl

 

10 ZASAD BEZPIECZNEGO LATANIA DRONAMI

Sportowe i rekreacyjne latanie dronami jest bezpieczne, o ile stosujemy się do kilku zasad:

 

1. Lataj tylko na otwartej przestrzeni.   

2. Zapoznaj się z instrukcją obsługi drona.

3. Nie lataj nad ludźmi, w miastach i nad budynkami.

4. Nie lataj w pobliżu lotnisk.

5. Nie lataj powyżej 150 m.

6. Ubezpiecz się.

7. Szanuj prywatość.

8. Pamiętaj, że nie jesteś sam w przestrzeni powietrznej.

9. Nie każdy dron to zabawka. Lataj z głową.

10. Przestrzegaj przepisów.