krakowairport.pl

Program poprawy komfortu akustycznego mieszkańców OOU - 2019

Trwa realizacja – przygotowanego z myślą o mieszkańcach Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) dla Lotniska Kraków-Balice – programu poprawy komfortu akustycznego. Pierwsi beneficjenci już cieszą się z wymiany okien na stolarkę o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

 


W trakcie naboru do 1. edycji programu, przeprowadzonego na przełomie marca i kwietnia 2019 roku, wpłynęło do Kraków Airport aż 208 wniosków, które następnie zostały poddane ocenie formalnej zgodnie z regulaminem programu. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 112 wniosków. Negatywnie oceniono 96 wniosków. Główną przyczyną negatywnej oceny na etapie weryfikacji formalnej było zlokalizowanie nieruchomości poza strefą OOU wyznaczoną przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Marginalne były przypadki rezygnacji mieszkańców z udziału w programie, natomiast część wniosków nie mogła podlegać dalszej ocenie ze względu na brak uzupełnienia wymaganych wyjaśnień i dokumentów w wyznaczonym dodatkowo terminie.

Program realizowany jest etapami. U wszystkich uczestników 1. edycji przeprowadzono już analizy akustyczne oraz inwentaryzację budowlaną. Część mieszkańców już cieszy się z nowej stolarki okiennej. Zgodnie z założeniami inicjatywy lotniska, pomiar akustyczny oraz inwentaryzacja zgłoszonych do programu budynków przeprowadzany był na koszt lotniska. Wizje lokalne, których efektem są opinie akustyczne przeprowadzili przedstawiciele firmy Akustix sp. z o.o.

Celem programu jest minimalizowanie negatywnego oddziaływania lotniska na otoczenie i podniesienie jakości życia mieszkańców wokół portu poprzez finansowe wsparcie wymiany stolarki o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Nowy „Program poprawy komfortu akustycznego dla mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Kraków-Balice” został przygotowany w oparciu o doświadczenie zebrane w trakcie dwóch pilotażowych edycji programu.