krakowairport.pl

Program poprawy komfortu akustycznego mieszkańców OOU - 2020

Trwa nabór do 2. edycji Programu poprawy komfortu akustycznego mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Kraków-Balice, w ramach którego mieszkańcy mogą skorzystać ze wsparcia przy wymianie stolarki zewnętrznej (okna i drzwi) o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

 

 

Na czym polega wsparcie lotniska w ramach Programu poprawy komfortu akustycznego?

 

Wsparcie obejmuje koszty zakupu nowej zewnętrznej stolarki o podwyższonej izolacyjności akustycznej (drzwi i okna) wraz z kosztami demontażu dotychczasowej stolarki i montażu nowej, stanowiącej odpowiednik stolarki określonej w przeprowadzonej w ramach oceny merytorycznej inwentaryzacji budowlanej, z wyłączeniem okien i drzwi do pomieszczeń pomocniczych lub pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt stały osób (np. strych czy piwnica, chyba że pomieszczenia te nie są wydzielone od pomieszczeń mieszkalnych budynku).

 

Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku lub samodzielnego lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie OOU, który nie stanowi samowoli budowlanej,
  • na dzień zawarcia umowy nie otrzymała od spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. jakiejkolwiek odszkodowania z tytułu ustanowienia OOU lub z tytułu udziału w poprzednich edycjach Programu.

 

Aby przystąpić do Programu należy w terminie do 30 kwietnia br. złożyć krótki wniosek (dostępny w tabeli po prawej stronie).


Po zgłoszeniu, wniosek zostanie poddany ocenie formalnej na podstawie Regulaminu Programu, a następnie lotnisko na własny koszt przeprowadzi pomiar akustyczny zgłoszonego budynku. Jeśli budynek zostanie zakwalifikowany do Programu, mieszkańcy będą mogli skorzystać ze wsparcia przy wymianie stolarki o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

 

Ważne! W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 od dnia 16 marca br. do odwołania zamknięty jest Dziennik Podawczy Spółki. Nie ma możliwości składania wniosków osobiście. Wnioski muszą być składane wyłącznie pocztą, listem poleconym na adres:

 

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o.
ul. kpt. M. Medweckiego 1
32-083 Balice

z dopiskiem „Program akustyczny”

 

Biuletyn dla mieszkańców

 

 

Kontakt w sprawie Programu

 

Wszelkie pytania dotyczące programu należy kierować na adres ProgramOOU@krakowairport.pl
 

Dodatkowo uruchomiona została infolinia dla mieszkańców pod numerami: (12) 639 35 95,(12) 363 35 95 oraz (12) 341 35 95.