krakowairport.pl

Czego możemy dowiedzieć się podczas Akademii Lotniczej?

W ramach zajęć teoretycznych odbędzie się szkolenie, którego merytoryczna zawartość odpowiada wytycznym dla kierunku Technik eksploatacji portów i terminali. Przygotowaliśmy również bloki w systemie e-learningu w CEL, prelekcje połączone z prezentacjami multimedialnymi, projekcję filmu pt. „Zawody na lotnisku”, dokładne omówienie ścieżki pasażera odlatującego z wykorzystaniem elementów infrastruktury terminalowej, zajęcia na symulatorze lotu oraz symulatorze pracy Marszałków, a także zapoznanie z topografią krakowskiego lotniska w formule historycznej gry terenowej pt. „Lotnictwo Polskie +/- 100 lat”. Po więcej informacji dotyczących Akademii Lotniczej zapraszamy do zapoznania się z ofertą na naszej stronie internetowej.