krakowairport.pl

Czy można telefonicznie zmienić ilość uczestników?

Wszelkich zmian można dokonywać wyłącznie mailowo: wycieczki@krakowairport.pl, zmiany dokonywane w inny sposób nie będą uznawane.