krakowairport.pl

Czy w ramach otrzymanego vouchera możemy zmienić program wycieczki oraz ilość uczestników na większą?

Ilość osób biorących udział w wycieczce nie może przekraczać ilości osób wskazanych na voucherze. Udział każdego dodatkowego uczestnika jest płatny zgodnie z obecnie obowiązującym Cennikiem CEL.  W ramach otrzymanego vouchera nie ma możliwości zmiany programu wycieczki.