krakowairport.pl

Czy dzieci 13 letnie mogą wziąć udział w grze terenowej?

Tak, jednak gra terenowa przeznaczona jest co do zasady dla młodzieży powyżej 15 roku życia. W przypadku udziału młodszych uczestników, każda z drużyn musi realizować grę pod opieką pełnoletniego opiekuna. Wówczas nie obowiązuje odpłatność za dodatkowych opiekunów grupy.